Tilt H Series (90°)

Hiteco双旋转头Tilt HPX系列(90°)是轻合金,复合材料和塑料加工的理想选择。探索具有各种配置的液冷电主轴。

双向旋转轴产品 - TILT HPX 100

TILT HPX 100

减小旋转体积,紧凑的机器设计 高制动扭矩和刚性 C轴±320°广角旋转 高定位精度(1 arcmin)
双向旋转轴产品 - TILT HPX 150

TILT HPX 150

减小旋转体积,紧凑的机器设计 高制动扭矩和刚性 C轴±320°广角旋转 高定位精度(1 arcmin)
双向旋转轴产品 - TILT HPX 180

TILT HPX 180

减小旋转体积,紧凑的机器设计 高制动扭矩和刚性 C轴±320°广角旋转 高定位精度(1 arcmin)
双向旋转轴产品 - TILT HPX 200

TILT HPX 200

减小旋转体积,紧凑的机器设计 高制动扭矩和刚性 C轴±320°广角旋转 高定位精度(1 arcmin) Sincrona技术电主轴 20kW